ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-02 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Program współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 681/2018 Obowiązujący
2 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. XXXIV/247/2018 Obowiązujący
3 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok XXXIV/246/2018 Obowiązujący
4 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Krośnieńskiego XXXIV/245/2018 Obowiązujący
5 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XXXIV/244/2018 Obowiązujący
6 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu XXXIV/243/2018 Obowiązujący
7 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej XXXIV/242/2018 Obowiązujący
8 2018-10-11 Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku XXXIV/241/2018 Obowiązujący
9 2018-10-02 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w obrębie Szczawno gmina Dąbie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 609/1 i nr 609/2. 680/2018 Obowiązujący
10 2018-10-02 Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie baneru wyborczego 679/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu